Egenskaper hos polyeten 

Polyeten (PE) är ett återvinningsbart material med unika egenskaper och flera fördelar. Det absorberar inte vatten, är elastiskt och tål kontakt med många olika ämnen, håller formen bra och är lätt att infärga. PE har även låg vikt, vilket gör den fördelaktig att använda för olika förpackningslösningar eftersom den ökar transporteffektiviteten.

Med hjälp av olika tillsatser kan vi finjustera egenskaperna i PE-folien, anpassat efter användningsområde och önskemål. Egenskaper som kan varieras är till exempel klarhet, styrka, yta, tryckbarhet, krympförhållande och svetsegenskaper. 

Polyeten kommer ofta från fossila råvaror, men utvecklingen av icke fossila, återvunna och biobaserade alternativ är positiv. Kullaplast hjälper dig gärna för att ta fram en förpackning som har hög kvalitet och som också har ett minskat klimatavtryck. 

Så här kan du göra din förpackningslösning mer klimatsmart

  • Ersätta helt eller delvis med fossilfria eller biobaserade alternativ.
  • Öka inblandningen av återvunna material.
  • Minska användningen av grafiska tryck på förpackningen.
  • Använd så ljusa pigment som möjligt vid infärgning, då ökar möjligheten till cirkulära materialflöden för dina plastförpackningar.
  • Informera dina kunder hur förpackningen bör sorteras för att kunna återvinnas.
  • Designa plastförpackningar och emballage för materialåtervinning så bidrar du till mer cirkulära plastflöden.

Kullaplasts miljö- och hållbarhetsarbete

Kullaplast investerar löpande i modern teknik som minskar vårt klimatavtryck och gör oss effektivare. Det bidrar till mer ansvarsfullt framtagna produkter och är en viktig komponent i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

I vår produktionsutveckling strävar vi efter mindre mängd material i våra produkter, bland annat genom tillverkning av tunnare plastfilm. Som exempel har vi tillsammans med våra kunder under flera år jobbat för att få ner tjockleken på krympfilm som används för att paketera gurka, den är nu 57% tunnare än när vi började.

Vi tar hand om allt vårt spillmaterial från vår produktion och ser till att det återvinns och kommer till nytta i nya produkter.

Kullaplast är anslutna till Näringslivets Producentansvar, vilket innebär att vi som producent täcker kostnaderna för hantering och återvinning av allt förpackningsmaterial vi använder.

Förnybar energi – en del av vår energimix

Kullaplast arbetar aktivt med att över tid öka sitt användande av förnybar energi som komplement till energi från kärnkraft.

Idag har vi en installation om 750 solcellspaneler på taket med en kapacitet att generera 380MWh årligen och vi nyttjar även bergvärme som uppvärmning, motsvarande 438MWh per år. Tillsammans utgör det ca 10% av vår totala årliga energiförbrukning. 

Social hållbarhet tillsammans med Samhall 

Vi tror på ett samhälle där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Samhall hjälper personer som står långt från arbetsmarknaden ut i arbete och Kullaplast har sedan 2011 anlitat dem för städtjänster. Vi är supernöjda med våra kollegor från Samhall och glada att kunna bidra till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden och tillsammans skapa ett mer socialt hållbart samhälle.

EcoVadis – hållbarhetsbedömning

Kullaplast har blivit tilldelade silvermedalj av EcoVadis, som är ett ledande och tillförlitligt bedömningsverktyg av hållbarhet för företag.

EcoVadis metod för hållbarhetsbedömning är en utvärdering av hur väl ett företag har integrerat principerna för hållbarhet/CSR i sitt affärs- och ledningssystem. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact samt ISO 26000 och täcker fyra hållbarhetsteman; miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

ISO 14001

Kullaplast är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

ISO 14001 hjälper oss att minimera hur våra arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). Ett beprövat miljöledningssystem som driver oss till ständigt förbättringsarbete utifrån miljöanpassade processer och agerar vägledande när det kommer till att leva upp till de lagar och krav som finns på vår verksamhet utifrån ett miljöperspektiv.

ISCC PLUS

Sedan 2021 är vi certifierade enligt ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), som är ett globalt certifieringssystem för biobaserade råvaror.

För att gynna övergången av fossila material till förnybara och återvunna material använder vi en ISCC PLUS certifierad massbalansmetod. Det innebär att vi kan säkerställa spårbarhet för samtliga led i vår produktionskedja.

Massbalans handlar om att blanda fossilt, återvunnet eller förnybart material i befintlig produktion samtidigt som vi håller reda på dess kvantitet och allokerar den till specifika produkter. Vårt ISCC-material innehåller fettavfall, en restprodukt från livsmedels- och restaurangbranschen. De faktiska kolmolekylerna i slutprodukten kanske inte kommer från återvunnet eller förnybart material, men genom ett tredjepartscertifikat verifieras innehållet.

Enkelt förklarat används massbalansmetoden för att spara en identisk volym fossil råvara genom att ersätta den med hållbar råvara som möjliggör faktiska besparingar av CO2-utsläpp.

Vår ISCC PLUS-certifiering granskas regelbundet och är verifierad av tredje part.

Dokument

2023-05-12

CSR Silver rating by Ecovadis

2024-05-25

ISCC-certifikat, förnyelsebar och återvunnen råvara

2023-07-07

ISO-14001.2015 Certifikat

Kullaplast AB

Kullaplast AB är en av Sveriges största producenter av polyetenemballage. Vi tillverkar förpackningar och emballagelösningar mot livsmedelsindustrin, byggbranschen och övriga förpackningslösningar. 

Kontakta oss

Postadress:
Box 62, SE-263 21 Höganäs

Tel: +46 42 36 26 00
E-mail: info@kullaplast.se

 

Besöksadress

Kullaplast AB

Hedgatan 7
SE-263 57
Höganäs

Öppna i Google Maps >

sv_SESwedish