Visselblåsarpolicy Kullaplast

Varför visselblåsningsfunktion?

En ny lag om visselblåsning ställer krav på stärkt skydd för visselblåsare. Tanken med lagen är att den som visselblåser ska vara skyddad från repressalier.

För att möta lagkraven har vi nu på Kullaplast satt upp en visselblåsningsfunktion där medarbetare har möjlighet att rapportera oegentligheter. Den som visselblåser gör det via ett digitalt verktyg där man kan vara helt anonym och de ärenden som kommer in tas emot och bedöms av ett externt företag. På så sätt kan vi vara säkra på att bedömningen görs självständigt och oberoende.

Att göra det möjligt att visselblåsa är inte bara ett lagkrav som ska mötas, det kan vara positivt för både Kullaplast och alla medarbetare. Visselslåsningsfunktionen ger oss möjlighet att upptäcka och kunna göra något åt eventuella oegentligheter i ett tidigt skede.

Vad kan man visselblåsa om?

Att visselblåsa innebär att rapportera oegentligheter eller problem som har orsakat eller kan orsaka allvarlig skada för verksamheten eller verksamhetens intressenter.

Det som rapporteras ska vara arbetsrelaterat och det ska handla om missförhållanden som det finns allmänintresse av att de kommer fram. Det kan till exempel röra sig om förskingring, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, korrupta gärningar, givande och tagande av muta, miljöbrott, kränkning av mänskliga rättigheter eller handlingar som innebär fara för liv.

Så här går det till att visselblåsa

Kullaplast samarbetar med Competensum AB för att hantera visselblåsarärenden och system för anmälan. Det är Competensum som tar emot och kommunicerar med dig i ditt ärende.

Klicka på länken och följ instruktionerna. Beskriv ärendet så ingående som möjligt. Innehållet krypteras och din anonymitet garanteras i den fortsatta utredningen, om du inte uppger något annat.

Länk till rapportering: https://competensum.49.roxx.se/

Kullaplast AB

Kullaplast AB är en av Sveriges största producenter av polyetenemballage. Vi tillverkar förpackningar och emballagelösningar mot livsmedelsindustrin, byggbranschen och övriga förpackningslösningar. 

Kontakta oss

Postadress:
Box 62, SE-263 21 Höganäs

Tel: +46 42 36 26 00
E-mail: info@kullaplast.se

 

Besöksadress

Kullaplast AB

Hedgatan 7
SE-263 57
Höganäs

Öppna i Google Maps >

sv_SESwedish