Personuppgifter enligt (EU)2016/279,
den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Kullaplast AB, även nedan kallat Kullaplast är ett svenskt företag som bedriver tillverkning och försäljning av plastartiklar i Höganäs. Vi värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Genom att använda vår hemsida och/eller nyttjar våra tjänster, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Kullaplast AB,
Hedgatan
263 57 Höganäs,
org.nr 556189-9948,
ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss via vår hemsida https://kullaplast.se,
e-post och/eller telefon.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Det kan exempelvis vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adresser eller fotografier.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Kullaplast?

De personuppgifter som Kullaplast behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part som vi har avtal med. Om du är kontaktperson åt ett företag eller en organisation som Kullaplast har ett uppdrag för behandlar vi namn, kontaktuppgifter (företagsadress, ort, telefonnummer och e-post) och din typ av befattning på företaget.

När du besöker oss på Karriärsidan kan du lämna personuppgifter som namn, e-postadress, bifoga ditt cv och/eller personliga brev.
Genom att aktivt genomföra denna handling godkänner du vår behandling av dina personuppgifter enligt vår leverantör Teamtailors Data och integritet.

Vi samlar även in hur våra besökare använder https://kullaplast.se och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

Syfte med behandlingen av personuppgifter?

Den information vi samlar in från dig används för följande ändamål:

Fullgöra avtal
För att vi ska kunna leverera den tjänst och/eller produkt som tillhandahålls av oss.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser
Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel arkiveringslag, bokföringslag eller skattelagstiftning.

Kundkommunikation
Den namnuppgift, e-postadress och det telefonnummer du anger kan användas av oss för att kontakta dig i olika ärenden.
Dina kontaktuppgifter kan också komma till användning vid utskick av enkäter gällande kvalitetssäkring exempelvis kundnöjdhet samt när du kommunicerar med oss i övriga digitala kanaler såsom Facebook, LinkedIn eller liknande.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte eller överför din personliga information till tredje part utanför EU/EES utan din skriftliga tillåtelse. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part inom EU/EES i syfte att kunna fullfölja våra åtaganden.

Dessa mottagare är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera hemsidan, driva vår verksamhet samt leverera förmedlade uppdrag. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina personuppgifter kan komma delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Cookies

Vi samlar även in hur våra besökare som använder https://kullaplast.se och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna.

Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

Cookies är små filer som en hemsida eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att hemsidan känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation.

Du kan också välja att stänga av cookies och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka sidans funktionalitet.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag.

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill utöva någon av dina personliga rättigheter gör du detta skriftligen till oss. Vi behandlar din förfrågan inom lagstadgad tid (30 dagar).

Hur kontaktar du oss?

Kullaplast AB
Box 62
263 21 Höganäs
info@kullaplast.se

Ändringar i integritetspolicyn

Kullaplast förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka vår hemsida för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2022-11-10

 

Kullaplast AB

Kullaplast AB is one of Sweden’s biggest producers of polyethylene packaging. We manufacture packaging and packaging solutions for the food industry, the construction industry and other packaging solutions. 

Contact us

Street address
Box 62, SE-263 21 Höganäs

Tel: +46 42 36 26 00
E-mail: info@kullaplast.se

 

Visiting address

Kullaplast AB

Hedgatan 7
SE-263 57
Höganäs

Open in Google Maps >

en_GBEnglish