#SKOGTILLSKOG

Kullaplast arbetar medvetet och långsiktigt för att göra vår plast mer hållbar. I vår applikation av VIRKESTÄCKNING – SKOGTILLSKOG, använder vi återvunnen plast tillsammans med förnybar råvara av lignin och växtbaserat fettavfall.

Resultatet blir ett material som passar utmärkt i en applikation som virkestäckning, där syftet är att skydda mot smuts under lagring och transport. Efter användning kan applikationen återvinnas i den vanliga återvinningsströmmen för mjukplast, LDPE4.

Att hitta rätt applikation för olika material är en del av vardagen inom produktion och i produktutveckling. Genom att laborera med recept och flera provkörningar har vi lyckats hittat ett sätt att ge restavfallet lignin nytt liv i en applikation för skogsindustrin. Känns extra roligt att vi kan återföra materialet till samma industri, det blev naturligt att tänka i dom banorna och skapa ett skogtillskog-koncept.

Fredrik Zackow, Produktionsansvarig Kullaplast AB

Nya materialval ger nya möjligheter

De förnybara materialen som har ett biogent kolinnehåll möjliggör skapandet av en lösning med minskat koldioxidavtryck. Med biogent kolinnehåll avses det kol som lagras i organiskt material, till exempel i ett träd under dess livscykel. Lignin, som är en del av trädet, fungerar därför som en kolsänka. Samma princip gäller för växtbaserat fettavfall som uppstår i restaurangbranschen 

Genom att arbeta fram en kombination av återvunna och förnybara material tillhandahåller vi en lösning för att minska CO2-utsläppen från plast samtidigt som vi ökar värdet på de förnybara resurserna och ger den återvunna råvaran nytt liv. 

En värdefull kombination 

Post Consumer Recycled (PCR) plast är tillverkad av befintligt plastavfall, vilket minskar beroendet av ny plast. Återvinningsprocessen sparar resurser och energi och genom att använda materialet erbjuder vi ett mer miljövänligt alternativ till ny plastproduktion.

Lignin är en naturlig polymer som finns i växter och är en biprodukt från pappers- och massaindustrin. Genom att använda lignin i plastproduktionen kan vi minska beroendet av fossila bränslen och skapa mer miljövänliga material.

Växtbaserat fettavfall är en restprodukt från resturangindustrin. En förnybar råvara som inte direkt konkurrerar med den mänskliga livsmedelskedjan. Råvaran är massbalansberäknad och tredjepartsverifierad. Metoden uppmuntrar användningen av hållbara råvaror i existerande anläggningar och infrastruktur. Investeringar i nya anläggningar är inte nödvändiga, vilket sparar både på ekonomin och miljön. Övergång till alternativa råvaror minskar förbrukningen av fossila resurser och utsläpp av växthusgaser.

Cirkuläritet, en prioritet 

Plast ska inte hamna i vår natur, utan helst återanvänds och göras om till nya produkter. Samarbeten i värdekedjan är nyckeln till att utveckla lösningar för specifika kundapplikationer och samtidigt bibehålla dess egenskaper.

Det är en strategisk fråga för oss att använda förnybara material där det är applicerbart. Klimatomställningen går snabbare nu än någonsin och vi är helt inställda på att vara en del av lösningen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Oscar Skoglund, Vice VD Kullaplast AB

Ett mindre klimatavtryck

I vår nya applikation, VIREKESTÄCKNING – SKOGTILLSKOG, har vi lyckats sänka CO2-avtrycket för med 57% jämfört med tidigare applikation. *

*Procentsatsen är en jämförelse av CO2-beräkningar på VIREKSTÄCKNING -SKOGTILLSKOG och tidigare applikation. CO2-värdena är baserade på data insamlat av Kullaplast samt kompletterat av generiska data från databaserna Sphera och Ecoinvent. Modellering har skett där man har simulerat värdena för det som kallas modul A1, A2 och A3 som är vanligt använda begrepp inom livscykelanalys och EPDer.

Halkskydd för en trygg arbetsmiljö 

Vi har under flera år levererat virkestäckning till skogsindustrin. Nu vill vi göra applikationen lika bra men med ett minskat klimatavtryck. Självklart har vi säkerställt att alla egenskaper kvarstår och att den uppfyller samma krav som innan vad gäller tålighet och halkskydd.

Kullaplast AB

Kullaplast AB är en av Sveriges största producenter av polyetenemballage. Vi tillverkar förpackningar och emballagelösningar mot livsmedelsindustrin, byggbranschen och övriga förpackningslösningar. 

Kontakta oss

Postadress:
Box 62, SE-263 21 Höganäs

Tel: +46 42 36 26 00
E-mail: info@kullaplast.se

 

Besöksadress

Kullaplast AB

Hedgatan 7
SE-263 57
Höganäs

Öppna i Google Maps >

sv_SESwedish