Miljö & Kvalité

MiljobildMiljö

Kullaplast har sedan starten 1965 målmedvetet satsat på en produktionsteknik som är så skonsam som möjligt mot miljön.

Råvaran är återvinningsbar och bryts ned om den exponeras för UV-ljus. Vid kontrollerad och optimerad förbränning blir restprodukterna vatten och koldioxid.

De tillsatser och tryckfärger vi använder oss av är alla både kadmium- och blyfria.

Allt produktionsspill återvinns och används i tillverkningen av andra produkter.

Under de senaste åren har vi gjort en riktad satsning för att minska vår el- och energiförbrukning. Detta har bland annat inneburit omfattande uppdateringar av produktionsutrustning och ventilationssystem.

Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) vilket innebär att Kullaplast tar ett miljöansvar för sina produkter.

Kvalité

kvalite1Vårt kvalitetssystem är välintegrerat i produktionen och certifierat enligt ISO 9001-standarden. Vi utför tillverkningskontroller före, under och efter tillverkningen av alla produkter.

Vi har ett laboratorium med möjlighet att göra tjockleksmätningar, friktions-, krymp-, riv- och dragprov samt så kallad Differential Scanning Calorimetry (DSC)-analys av plasten.

Alla produkter förses med en märkning för att kunna spåra produktionsdag, tillverkningslinje och råvaruparti.

Kullaplast erbjuder produkter som är certifierade enligt Normpack-normen. Detta innebär att produkterna är godkända för direktkontakt med livsmedel.