17

Jun

2021

Fortsatt hög kvalité på Byggfolie från Kullaplast m.h.a. intern revision av RISE!

RISE har beslutat att dra in P-märkningen på flexibla spärrskikt (Byggfolie) p.g.a. att Byggprodukt-förordningen inte tillåter någon annan produktmärkning än CE-märkningen.

P-märkningen, och de kontroller som har legat till grund för denna, kommer att ersätts med en internrevision inkl. produkttestning enligt kontrolldokument IQD128. Både revision och testning kommer även i fortsättningen att utföras av RISE. Kraven som ska uppfyllas är mycket lika de som gäller för P-märkningen idag, men mer omfattande än de tester som Byggproduktförordningen/CE-märkningen kräver. Framför allt gäller detta tester m.a.p. åldringsbeständighet, en egenskap som CE-märkningen inte omfattar.

En övergångsperiod mellan de båda systemen kommer att tillämpas, datum och villkor för denna är ännu inte beslutad av RISE.

Rent praktiskt kommer ni att få exakt samma produkt som idag men utan någon produktmärkning utöver CE-märket. Dokumentationen kommer att vara mycket lik dagens men ändras från att vara ett certifikat gällande produkten till att vara ett intyg på att vi följer av RISE fastställda tillverknings- och kontrollrutiner (IQD128).

Ovanstående bygger på förhandsinformation från RISE och kan komma att ändras i detaljerna men ska vara korrekt i de stora dragen. Officiell information kommer att komma från RISE, men vi har ännu ingen uppgift om när.

Hör gärna av er om något är oklart eller ytterligare frågor uppkommer.

Fortsätt köpa kvalitetssäkrad Byggfolie från Kullaplast, internrevision utförd av RISE enligt IQD128!